Forsiden
Barn

Liv og Røre (Ungdom)

Boccia
Friidrett
Petra

Pigging
Sykling
Juniorlekene
Styre

Fotoalbum

Ungdomsråd!

 

Rådets mandat:

  • Rådet skal være et uformelt talerør for ungdommene i laget, og bør komme med forslag til sosiale aktiviteter og andre tiltak for å fremme samhold, trivsel og økte treningsmuligheter.
  • Et ungdomsråd bør bestå av medlemmer innenfor flere av gruppene.
  • Et ungdomsråd skal være et rådgivende organ for styret, og kan ikke fatte egne vedtak,      men legge fram saker for styret.
  • Rådet bør ha 3 – 5 medlemmer.
  • Rådets leder skal være styremedlem i laget.

Rådet vil være et glimrende fora for de unge til å trene seg opp til å diskutere aktuelle saker, samt å legge disse fram for styret. 

Det er viktig å legge et godt grunnlag for om mulig å inspirere de unge til etter hvert å ta mer ansvar med formelle verv i idrettslaget.”

- Ungdomsrådet 2011

Leder Ungdomsrådet: Martine Eknæs Lier.

Det blir innkalt til ungdosmråd 2 ganger i året.

Ta kontakt med leder av ungdomsrådet hvis du har gode forslag til aktiviteter eller tiltak.

På forhånd takk.

Oslo handicapidrettslag
Postboks 3955, Ullevål Hageby, 0805 Oslo
E-mail: post@ohil.org